Zwroty i Reklamacje

Zwroty, Reklamacje

1. Zwroty i Reklamacje. W przypadku zwrotu Towaru w celu skrócenia czasu obsługi  prosimy, aby zwracany Towar był nieużywany, czysty, pozbawiony zapachu, wraz z oryginalnym opakowaniem, kompletny, z metkami i innymi elementami, które posiadał w momencie sprzedaży.

2. Do zwracanego Towaru proszę dołączyć kopię faktury oraz – w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru Towaru w obecności kuriera i podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę.

3. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (ukryte wady fabryczne wcześniej niemożliwe do stwierdzenia) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien niezwłocznie odesłać wadliwy Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej (list polecony ekonomiczny) na adres Sklepu internetowego.

4. Reklamacji nie podlegają nieznaczne różnice w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi (kolor), które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta. Nie stanowią one podstawy do składania reklamacji.

5. Do wad fizycznych nie zalicza się różnic w wyglądzie. Kolory i wykończenia Towarów prezentowanych w ofercie sklepu mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Może wynikać to ze stosowanych technik fotograficznych, zastosowania innych technologii przez producenta lub ustawień parametrów monitora.

6. Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego Towaru, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta.

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji oraz w przypadku zwykłego zwrotu Towaru, koszty przesyłki pokrywa Klient. Nie odebranie takiej przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu, chyba że, Klient pokryje koszty poniesione z tytułu wysłania oraz zwrotu reklamowanego produktu do sklepu. Produkty będą przechowywane przez 7 dni od momentu zwrotu nieodebranej przesyłki.

8. Zwrotowi nie podlegają przedmioty uszkodzone z winy Klienta. Taki towar zostanie ponownie odesłany do Klienta na jego koszt.

9. Aby szybko i prawidłowo zwrócić Towar należy powiadomić sklep (w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki o chęci zwrotu lub składanej reklamacji Towaru w formie mailowej lub telefonicznej podając przyczynę zwrotu.

Towar należy odesłać na adres Sklepu internetowego, do reklamowanego Towaru prosimy dołączyć kopię faktury oraz wypełniony formularz zwrotu.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom Regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.

10. Klient w przypadku nie odebrania przesyłki i nie podania przyczyny odmowy odbioru, przy złożeniu następnego zamówienia automatycznie będzie obciążony kosztami nieodebranej przesyłki (składając ponowne zamówienie automatycznie jako formę zapłaty otrzyma wpłatę na konto).

11. Zwrot należności za Towar zwracany przy pozytywnie rozpatrzonej reklamacji następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie do 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep (wraz z kompletną dokumentacją). Za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

13. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od Umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane

Koszyk

close